Shop hoa tươi, hoa lan hồ điệp, dịch vụ điện hoa

Shop hoa tươi, hoa lan hồ điệp, dịch vụ điện hoa

Shop hoa tươi, hoa lan hồ điệp, dịch vụ điện hoa

106 Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, TP HCM (ngay ngã tư Bình Triệu)
Email: hoatuoibaoloan@gmail.com
Hotline: 039.398.5927 (Mrs Loan)
Facebook Google + Youtube
Hoa tặng sếp

hoa hộp gỗ 015

hoa hộp gỗ 015

Giá: 850.000 đ

Hoa hộp gỗ 017

Hoa hộp gỗ 017

Giá: 890.000 đ

Hoa hộp gỗ 019

Hoa hộp gỗ 019

Giá: 550.000 đ

Hoa hộp gỗ 020

Hoa hộp gỗ 020

Giá: 800.000 đ

Hoa hộp gỗ 026

Hoa hộp gỗ 026

Giá: 650.000 đ

Lãng hoa 06

Lãng hoa 06

Giá: 2.500.000 đ

Lãng hoa tươi 28

Lãng hoa tươi 28

Giá: 1.000.000 đ

Lãng hoa tươi 04

Lãng hoa tươi 04

Giá: 900.000 đ

Lãng hoa tươi 09

Lãng hoa tươi 09

Giá: 1.000.000 đ

Lãng hoa tươi 31

Lãng hoa tươi 31

Giá: 900.000 đ

Lãng hoa tươi 32

Lãng hoa tươi 32

Giá: 700.000 đ

Lãng hoa tươi 33

Lãng hoa tươi 33

Giá: 600.000 đ

Bó hoa tươi 16

Bó hoa tươi 16

Giá: 1.000.000 đ

Lãng hoa tươi 05

Lãng hoa tươi 05

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa 07

Lãng hoa 07

Giá: 1.500.000 đ

Hoa sinh nhật 60

Hoa sinh nhật 60

Giá: 500.000 đ

Lãng hoa tươi 08

Lãng hoa tươi 08

Giá: 800.000 đ

Hoa sinh nhật 64

Hoa sinh nhật 64

Giá: 650.000 đ

Lãng hoa tươi 46

Lãng hoa tươi 46

Giá: 600.000 đ

lãng hoa tươi 11

lãng hoa tươi 11

Giá: 690.000 đ

Hoa sinh nhật 70

Hoa sinh nhật 70

Giá: 650.000 đ

Lãng hoa tươi 29

Lãng hoa tươi 29

Giá: 780.000 đ

Bó hoa tươi 10

Bó hoa tươi 10

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 14

Lãng hoa tươi 14

Giá: 1.200.000 đ

Lãng hoa tươi 30

Lãng hoa tươi 30

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 35

Lãng hoa tươi 35

Giá: 650.000 đ

Lãng hoa tươi 40

Lãng hoa tươi 40

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 16

Lãng hoa tươi 16

Giá: 1.500.000 đ

Lãng hoa tươi 36

Lãng hoa tươi 36

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 45

Lãng hoa tươi 45

Giá: 900.000 đ

Bó hoa tươi 20

Bó hoa tươi 20

Giá: 1.000.000 đ

Lãng hoa tươi 01

Lãng hoa tươi 01

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 19

Lãng hoa tươi 19

Giá: 1.800.000 đ

Hoa hộp gỗ 01

Hoa hộp gỗ 01

Giá: 1.700.000 đ

Bó hoa tươi 09

Bó hoa tươi 09

Giá: 500.000 đ

  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
Facebook chat

039.398.5927 (Mrs Loan)