Shop hoa tươi, hoa lan hồ điệp, dịch vụ điện hoa

Shop hoa tươi, hoa lan hồ điệp, dịch vụ điện hoa

Shop hoa tươi, hoa lan hồ điệp, dịch vụ điện hoa

106 Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, TP HCM (ngay ngã tư Bình Triệu)
Email: hoatuoibaoloan@gmail.com
Hotline: 039.398.5927 (Mrs Loan)
Facebook Google + Youtube
Lãng hoa tươi

Lãng hoa 06

Lãng hoa 06

Giá: 2.500.000 đ

Lãng hoa tươi 03

Lãng hoa tươi 03

Giá: 590.000 đ

Lãng hoa tươi 28

Lãng hoa tươi 28

Giá: 1.000.000 đ

Lãng hoa tươi 04

Lãng hoa tươi 04

Giá: 900.000 đ

Lãng hoa tươi 09

Lãng hoa tươi 09

Giá: 1.000.000 đ

Lãng hoa tươi 31

Lãng hoa tươi 31

Giá: 900.000 đ

Lãng hoa tươi 32

Lãng hoa tươi 32

Giá: 700.000 đ

Lãng hoa tươi 02

Lãng hoa tươi 02

Giá: 400.000 đ

Lãng hoa tươi 33

Lãng hoa tươi 33

Giá: 600.000 đ

Lãng hoa tươi 05

Lãng hoa tươi 05

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa 07

Lãng hoa 07

Giá: 1.500.000 đ

Lãng hoa tươi 08

Lãng hoa tươi 08

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 10

Lãng hoa tươi 10

Giá: 690.000 đ

Lãng hoa tươi 46

Lãng hoa tươi 46

Giá: 600.000 đ

lãng hoa tươi 11

lãng hoa tươi 11

Giá: 690.000 đ

Lãng hoa tươi 29

Lãng hoa tươi 29

Giá: 780.000 đ

Lãng hoa tươi 14

Lãng hoa tươi 14

Giá: 1.200.000 đ

Lãng hoa tươi 30

Lãng hoa tươi 30

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 35

Lãng hoa tươi 35

Giá: 650.000 đ

Lãng hoa tươi 40

Lãng hoa tươi 40

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 16

Lãng hoa tươi 16

Giá: 1.500.000 đ

Lãng hoa tươi 36

Lãng hoa tươi 36

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 45

Lãng hoa tươi 45

Giá: 900.000 đ

Lãng hoa tươi 18

Lãng hoa tươi 18

Giá: 420.000 đ

Lãng hoa tươi 01

Lãng hoa tươi 01

Giá: 800.000 đ

Lãng hoa tươi 19

Lãng hoa tươi 19

Giá: 1.800.000 đ

Lãng hoa tươi 20

Lãng hoa tươi 20

Giá: 500.000 đ

Lãng hoa tươi 21

Lãng hoa tươi 21

Giá: 1.400.000 đ

Lãng hoa tươi 22

Lãng hoa tươi 22

Giá: 2.200.000 đ

lãng hoa tươi 23

lãng hoa tươi 23

Giá: 1.700.000 đ

Lãng hoa tươi 24

Lãng hoa tươi 24

Giá: 650.000 đ

Lãng hoa tươi 37

Lãng hoa tươi 37

Giá: 590.000 đ

Lãng hoa tươi 42

Lãng hoa tươi 42

Giá: 600.000 đ

Lãng hoa tươi 25

Lãng hoa tươi 25

Giá: 750.000 đ

Lãng hoa tươi 26

Lãng hoa tươi 26

Giá: 900.000 đ

Lãng hoa tươi 43

Lãng hoa tươi 43

Giá: 370.000 đ

Lãng hoa tươi 34

Lãng hoa tươi 34

Giá: 400.000 đ

Lãng hoa tươi 38

Lãng hoa tươi 38

Giá: 600.000 đ

Lãng hoa tươi 44

Lãng hoa tươi 44

Giá: 650.000 đ

  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
  • Bảo Loan Flower
Facebook chat

039.398.5927 (Mrs Loan)